Sök och hitta information om bebyggelse med kulturvärden där du befinner dig. Bilden är ett montage. Foto: Martin Nordesjö
Riksantikvarieämbetet söker samarbete med kommuner

Nu söker Riksantikvarieämbetet ett samarbete med kommuner som är aktiva och intresserade av att driva sitt kulturmiljöarbete vidare.

På Riksantikvarieämbetet pågår ett arbete med att bygga upp ett nytt register för bebyggelse som ska lanseras 2024. Nu söker de kommuner som vill testa och använda det nya registret för bebyggelse med identifierade kulturvärden i Sverige. Kommunen får samtidigt en möjlighet att komma vidare med sin egen digitalisering och kompetenshöjning inom området.

Det nya registret för bebyggelse ska bidra till:

  • En samlad och överblickbar information om bebyggelse med kulturvärden i Sverige som är aktuell och kvalitetssäkrad.
  • Att identifiera, kartlägga och dokumentera det byggda kulturarvet
  • Ökat samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.
  • Att underlätta och stötta miljömålsarbetet för en God bebyggd miljö.

Vill du veta mer eller anmäla intresse? Kontakta bip@raa.se 
Läs mer om det nya registret för bebyggelse.