Klimatrapport: Röd flagg för mänskligheten

Geodata och digitaliseringen är en viktig grund för att visualisera och motverka klimatförändringar.

Tidigare i augusti släpptes FN:s alarmerande klimatrapport, IPCC, som visar att klimatet förändras i en takt som saknar motstycke och det råder ingen tvekan om att människan är orsaken till det. Rapporten visar på effekter kopplat till klimatförändringar såsom stigande havsnivåer, smältande isar och extremväder som blir allt vanligare . Klimat- och miljödata spelar en helt väsentlig roll för att samla in underlag kring hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Det ger forskarna en viktig grund för att kunna dra faktabaserade slutsatser som politiker kan använda vid viktiga beslut.

— FN:s klimatrapport visar att de pågående klimatförändringarna är omfattande och snabba. Vi måste göra allt vi kan för att motverka denna utveckling och Geoforums arbete, att vara drivande inom smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering, känns mer aktuellt än någonsin, säger Sofi Almqvist VD på Geoforum.

Läs mer här