Cyklister i Uppsalas stadspark
Nya spännande projekt för omställning till hållbara samhällen

Hur kan underjorden användas som resurs i samhällsplaneringen? Hur kan AI användas för att utveckla högupplösta kartor? Och hur kan det svenska planeringssystemet utvecklas för att hantera storskaliga markanvändningskonflikter? Det är frågeställningar som lyfts i några av de nya forskningsprojekten som fått finansiering. Formas delar ut nästan 135 miljoner till projekt som ska ge kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen för omställning till hållbara samhällen.

Projekten tar sig an samhällsplanering från olika ansatser och infallsvinklar. Deras tematiska ämnesområden berör såväl miljömässiga och sociala som ekonomiska aspekter.

Projekten handlar om till exempel:

  • Naturbaserade lösningar och grön infrastruktur
  • Alternativa boendeformer
  • Geosystemtjänster
  • Kollektivtrafik
  • Energigemenskaper
  • Avfallshantering,
  • Tillgänglighetsaspekter mm.

 

Läs mer