Översämning
Programmet ute för nordisk konferens på tema klimat och risk

Nu är programmet släppt för den nordiska konferensen på tema klimat och risk i Reykjavik den 12 oktober. Arrangörer är Geoforum Sveriges isländska systerorganisation LISA och GI Norden. Som inledningstalare ser vi Islands Minister of Environment. Matthew Roberts från Icelandic Meteorological office kommer hålla ett keynote på tema "Design and use of online geo-forms for public observations of natural hazards in Iceland".

Konferensens fokus är miljörisker, översvämningar, allmänsäkerhet, klimatförändringar och miljöpolicys med koppling till geodata. 

På denna konferens kan du nätverka och ta del av kunskap och erfarenheter kring hantering av risker kopplade till klimatförändringar.

Läs programmet här.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.