Socialdemokraterna lägger motion om öppna data

Socialdemokraterna Markus Kallifatides, Anders Ygeman, Annika Strandhäll med flera har lagt en fristående motion om innovation genom offentliga data.

Deras förslag till riksdagsbeslut:

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten med hänsyn tagen till nationell säkerhet bör tillgängliggöra så mycket som möjligt av de data som vi gemensamt äger – kartor, väder, fastigheter och hälsodata – i de facto standardformat och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finansieringsmodeller för helt öppna geografiska data bör övervägas att utformas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska utforma en modell för hur den enskilda medborgaren kan få en överblick över vilka registerdata staten har tillgång till och vilka som har tillgång till dem samt inom rimliga ramar också sätta gränser för hur data ska delas till och mellan myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motionen är inlämnad av Markus Kallifatides (S), Anders Ygeman (S), Annika Strandhäll (S), Lawen Redar (S), Mattias Vepsä (S), Jytte Guteland (S), Mirja Räihä (S) och Daniel Vencu Velasquez Castro (S).

Läs motionen på Regeringens webbplats