DIGG släpper nya rekommendationer för upphandling av data

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av data. Syftet är att göra det enklare för offentliga aktörer att skapa goda förutsättningar för att dela med sig av data.

– Genom att följa de nya rekommendationerna kan man redan i upphandlingsskedet lägga en bra grund för att dela sin data. Dessutom skapar man mer ordning och reda i datahanteringen, vilket gör att informationssäkerhet ökar, säger Josefin Lassinantti som arbetar som specialist inom öppna data på DIGG och som har samordnat arbetet med rekommendationerna.

Rekommendationerna vänder sig till personer inom offentliga aktörer som deltar i inköpsprocessen, men kan även användas av leverantörer och andra aktörer som vill skapa bättre förutsättningar för att använda, hantera och dela data. Rekommendationerna har tagits fram av DIGG i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, eSam, RISE, och Västra Götalandsregionen. 

DIGG: Rekommendationer för upphandling av data


Geoforum förmedlar löpande nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.