Ja till ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor

Riksdagen sa den 1 juni ja till regeringens förslag om en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022.

Den nya lagen ska gälla när en myndighet, ett organ som jämställs med en myndighet eller ett offentligt företag tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen regleras bland annat vilka format som olika data ska göras tillgängliga i, avgifter och exklusiva rättigheter samt villkor för när data görs tillgängliga.

Geoforum Sverige har under lång tid jobbat med frågan om öppna geodata och bland annat initierat studier, skrivit debattartiklar samt genomfört seminarier och konferenser inom ämnet. Exempelvis genomförde Geoforum en workshop och lämnade synpunkter på Öppna data-utredningen. Här kan du läsa våra synpunkter på Öppna data-utredningens delbetänkande ”Innovation genom information”, som innehållet i lagen bygger på.

Öppna data av god kvalitet är en förutsättning för digitaliseringen och det bidrar till stor samhällsnytta. Det är en grundförutsättning som behövs för att hantera nutidens utmaningar inte minst när det gäller hållbarhet och klimathot. Tillgång till offentlig information i digitala och öppna format har ett stort samhällsekonomiskt värde eftersom bearbetning och förädling av sådan information kan skapa nya produkter och tjänster.

– Det är mycket glädjande att det nu tagits beslut i Sveriges riksdag om en ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor. Det möjliggör för Sverige att ta stora kliv gällande öppna data och kommer bidra till stor samhällsnytta. Vi hoppas också att det tillskjuts mer resurser till berörda myndigheter som kompensation för bortfall av avgifter för att ytterligare säkra upp och tillgodose samhällets behov av kvalitetssäkrade geodata, säger Sofi Almqvist, Vd Geoforum Sverige.

Beslut fattades i riksdagen den 1 juni.