Geoforum svarar på remiss om rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) efterfrågar synpunkter på nya rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet. Geoforum Sverige har svarat på remissen och här kan du ta del av vårt yttrande.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, e-Sam och NSÖDprojektet arbetat fram rekommendationer om upphandling av data med inbyggd öppenhet. Rekommendationerna syftar till att ge stöd för olika situationer som behöver hanteras i upphandlingar som involverar information/datamängder samt förenkla för offentliga organisationer i upphandlingsarbetet. 

Geoforum har under flera år arbetat med frågan om öppna geodata; vi har initierat studier, skrivit debattartiklar samt genomfört seminarier och konferenser. Geoforum har därför valt att svara på remissen rörande nya rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet. Geoforum Sverige ser positivt på förslaget med nya rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet, men har lämnat några synpunkter.

Läs remissvar: Geoforum Sveriges yttrande över nya rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet (pdf)

Här hittar du DIGG:s remiss