Riksdagshuset
Webbinarium riktat till riksdagsledamöter: Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess

Den 16 april hölls webbinariet Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet för riksdagsledamöter. Larry Söder, vice ordförande i Civilutskottet, och Lars Beckman, ledamot i Civilutskottet, bjöd in till webbinariet som genomfördes med hjälp av Geoforum Sverige. På denna sida kan du se webbinariet i efterhand.

Tid: 16 april 2021, kl. 9.00–10.30
Plats: Zoom

Under webbinariet fick riksdagsledamöterna och andra särskilt inbjudna deltagare höra om pågående processer i offentlig och privat sektor för att åstadkomma en digital transformation av samhällsbyggnadsprocessen och behov av ändrad lagstiftning, kompetensökning och resurser i landets kommuner och statliga myndigheter. 

Organisationerna som berättade om arbetet inom området och gav sina bud på vad som krävs är: Boverket, Lantmäteriet, Geoforum Sverige, BIM Alliance, Sveriges Kommuner och Regioner, IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen och Fastighetsägarna. Representanter från infrastrukturdepartementet presenterade också arbetet med det reviderade EU-direktivet om öppna data. 

Program för webbinariet

  • Inledning – Larry Söder (KD), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman (M), ledamot Civilutskottet
  • Branschens utmaningar – Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige och Svante Hagman, ordförande BIM Alliance
  • Översyn av direktivet om öppna data och PSI – Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, experter, infrastrukturdepartementet
  • Regeringsuppdrag till Lantmäteriet – Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Lantmäteriet
  • Regeringsuppdrag till Boverket – Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket
  • Kommunernas roll och utmaningar – Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Forskning och innovation – Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
  • Fastighetsägarnas syn på digital transformation – Anders Holmestig, vd Sveriges Fastighetsägare
  • Byggindustrins syn på den digital transformation – Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
  • Avslutning – Larry Söder (KD), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman (M), ledamot Civilutskottet.

pdfPresentationsbilder som visades under webbinariet

Inspelning av webbinariet

Har kan du titta på inspelningen av webbinariet i Zoom.