Springande pojke, profilbild nationell geodatastrategi
Workshop: Aktiviteter inom den nationella geodatastrategin

Geoforum Sverige, tillsammans med Lantmäteriet och Geodatarådet, arrangerade en digital workshop om aktiviteter i handlingsplanen för den nationella geodatastrategin.

Tid: 19 november, kl. 12.00–13.00
Plats: Zoom
Arrangör: Geoforum Sverige, Lantmäteriet och Geodatarådet

lantmäteriets logotyp

I augusti lanserades en ny nationell geodatastrategi som lyfter fram hur geodata kan bidra till lösningar på viktiga samhällsutmaningar, och bättre beslutsunderlag på lokal, regional och nationell nivå. Den nationella geodatastrategin gäller 2021-2025 och är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Rådet jobbar nu med handlingsplanen för geodatastrategin.

Hur jobbar vi tillsammans för att förverkliga nyttorna av våra värdefulla geodata? Vilka aktiviteter bör vi prioritera under 2021 och därefter? Det diskuterar vi i en workshop med fokus på aktiviteterna inom ramen för Geodatarådets handlingsplan kopplad till den nationella geodatastrategin.

Ämnen för gruppdiskussioner är:

  • Nya sätt att samla in och tillhandahålla geodata
  • Smart landsbygd
  • Geodata för klimatanpassning.

Program

12.00 Inledning

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige och Magnus Forsberg, verksamhetsstrateg, Lantmäteriet

12.05 Ny nationell geodatastrategi och Geodatarådets handlingsplan

Här får du höra om den nya nationella geodatastrategin för 2021-2025 och nyttorna som kommer av arbetet med Geodatarådets handlingsplan, samt planerade aktiviteter i handlingsplanen för 2021. 

Magnus Forsberg, verksamhetsstrateg, Lantmäteriet

12.30 Workshop om aktiviteter i handlingsplanen

I mindre grupper diskuterar vi frågor och ämnen kopplade till planerade aktiviteter i handlingsplanen. Det handlar om nya sätt att samla in och tillhandahålla geodata, smart landsbygd och geodata för klimatanpassning. Vilka frågor och behov ser du borde belysas inom dessa områden? Vilka aktiviteter skulle du vilja se i kommande års handlingsplaner? 

När vi delar upp oss i grupper väljer du själv vilket grupprum du vill gå in i – det vill säga vilka frågor och aktiviteter du vill diskutera. Diskussionerna leds av medlemmar i den operativa styrgruppen för handlingsplanen för den nationella geodatastrategin.

Fundera också gärna på om du eller din organisation vill delta i arbetet med någon av de beskrivna aktiviteterna.

Workshopledare:
Magnus Forsberg, verksamhetsstrateg, Lantmäteriet
Lars Kristian Stölen, digitaliseringsstrateg, SGU
Patrik André, digital strateg, Skogsstyrelsen

12.55–13.00 Avrundning 

Resultat

Här hittar du anteckningar från respektive grupprum:

  1. pdfNya sätt att samla in och tillhandahålla geodata. Workshopledare: Lars Kristian Stölen, SGU
  2. pdfSmart landsbygd. Workshopledare: Patrik André, Skogsstyrelsen
  3. pdfGeodata för klimatanpassning. Workshopledare: Magnus Forsberg, Lantmäteriet

pdfMagnus Forsbergs presentationsbilder till föredraget Ny nationell geodatastrategi och Geodatarådets handlingsplan