Geodataseminarium 2020

Från 30 Januari, 2020 10:00 till 30 Januari, 2020 15:00

Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Webbplats för seminariet