Internationella GIS-dagen 2019

13 November, 2019

Arrangör: Esri Inc. Plats: Runt om i världen.

Internationella GIS-dagen hålls varje år i mitten av november. Detta initiativ, från Esri Inc, spelar en stor roll i att skapa medvetenhet kring geodata/geografisk information i hela världen.

Seminarier, öppet hus, workshoppar och liknande arrangeras lokalt för att sprida kunskap om nyttan med geodata och GIS, även till allmänheten. Regionala GIS-föreningar arrangerar ofta event denna dag.

Läs mer på gisday.com och registrera events eller se vad som händer nära dig.