Frukostseminarium: Öppna geodata för alla – inom kort eller långt bort?

Från 09 Mars, 2018 09:00 till 09 Mars, 2018 10:30
Kategorier: Frukostseminarium

oppna geodata hanglas varldskarta 1000

Paneldiskussion med företag och innovatörer som använder geodata och de riksdagspolitiker som fattar beslut om finansiering av geodata i Sverige.

Arrangör: Geoforum Sverige

Sista anmälningsdag: 7 mars.

Frukost från kl 8.30. Seminarium kl 9.00-10.30.

Rapporterna om samhällsnyttan med öppna geodata kommer allt tätare. Vi läser om hur inlåsta offentliga data i betallösningar försvårar för innovativa företag att utveckla sina affärer. Trots att det alltså ser ut att bli en god affär rent samhällsekonomiskt och applådåskor skulle komma från företagen om staten öppnade sina geodata, så har det inte hänt ännu.

I höst får Sverige en ny myndighet som får ansvar för Sveriges digitalisering och öppna data. Men kommer den mest värdefulla data, geodata, att finnas tillgänglig? Svaret får vi förhoppningsvis i den kommande vårpropositionen.

Program

Frukostseminariet inleds med att Lennart Sjögren, vice ordförande i Geoforum Sverige, summerar läget när det kommer till att öppna upp de data som är allra viktigast – geodata och kartdata. Därefter hålls ett panelsamtal om utmaningarna och möjliga sätt att hantera dem.

Klara paneldeltagare:

 • Ola Johansson, riksdagsledamot (C)
 • Erik Ottoson, riksdagsledamot (M)
 • Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD)
 • Marcus Bergman, affärsområdeschef, Metria
 • Ante Erixon, vd Terratec
 • Maria Gårdlund, vd Sweco Position, IT för samhällsutveckling
 • Anders Hidestrand, Data Manager, Bisnode
 • Fredrik Sand, näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare
 • Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige
 • Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

Rapporter

Här är ett axplock av rapporter om öppna data de senaste åren:

 • Handelshögskolans studie, beställd av Geoforum Sverige, visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att öppna upp geodata i stat och kommun.
 • Dataförädlingsföretaget Bisnode beställde en rapport som visar att myndigheter vägrar göra sina data tillgängliga digitalt och i stället lämnar över utskrivna databaser eller sätter omotiverat höga avgifter.
 • Lantmäteriet har nyss överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Rapportens slutsats: "Hindret för en digital process är att information i samhällsbyggandet är analog och utan standard. Informationen är inte heller tillgänglig för de som behöver den – varken för exploatörer eller för handläggarna av ärenden."
 • Lantmäteriet rapporterade förra året till Näringsdepartementet och Finansdepartementet de kartlagda effekterna av öppna geodata och dess konsekvenser i form av intäkter och kostnader. Lantmäteriet konstaterade tidigt att en sådan förändring skulle vara till stor nytta för samhället.
 • Den nyss presenterade rapporten från eSam  Framtidsutmaningar för digitaliseringen av det offentliga Sverige lyfter fram idéer och tankar som ligger i linje med regeringens viljeinriktning om att vi i Sverige ska bli bättre inom området öppna data.

Anmälan sker senast 7 mars till Geoforum Sveriges kansli.

Varmt välkomna!