Metod för uppföljning av den svenska infrastrukturen för geodata

Metod för uppföljning av den svenska infrastrukturen för geodata

Geodatasekretariatet har tillsammans Lunds universitet tagit fram en metod baserad på Balanserat styrkort som visar "status" av den svenska infrastrukturen för geodata. Syftet är att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna följa och presentera utvecklingen av den svenska infrastrukturen för geodata.

Modellen har anpassats för att följa upp infrastrukturen för geodata, läs mer om metoden. Resultatet av den första sammanställningen kommer under året att publiceras på www.geodata.se.


nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo