Nya styrelseledamöter i ULI

Nya styrelseledamöter i ULI

Snart är det nytt år och det innebär också förändringar i ULIs styrelser. På årsmötet för föreningen ULI, som hölls 21 oktober, utsågs fem nya ledamöter för 2011:

Yifang Ban, KTH
Kerstin Nordin, SLU
Mattias Persson, Lantmäteriet
Hans Borg, Leica
Jennie Tjernell, Länsstyrelsen i Västmanlands län

De avgående ledamöterna, som vi riktar ett stort tack till är:

Katarina Lindgren, Eken och Arken; Hanna Stigmar, Lunds universitet; samt Birgitta Fyrberg.

Tidigare i år har Roger Hansson och Patrik Stridh lämnat föreningsstyrelsen.

Övriga ledamöter finns på sidan med presentation av föreningsstyrelsen.

I ULIs bolagsstyrelse har det också skett förändringar under året. Henry Fosselius har ersatts av ett annat mycket känt ansikte inom branschen; Jan Zakariasson, fd vd för Sweco och nu vd för Swedesurvey. I början av 2011 kommer ytterligare en plats att tillsättas.

Vi hälsar alla nya ledamöter varmt välkomna!

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo