Nya ansikten i ULIs bolagsstyrelse

Nya ansikten i ULIs bolagsstyrelse

fredrik_mattsson_80x130karin_annervall_paro_100x130ULIs bolagsstyrelse, som beslutar om ULIs verksamhet på operativ nivå, har nu förstärkts med två personer. På bolagsstämman som hölls 11 maj utsågs styrelsemedlemmar för ett år framåt. Fredrik Davidsson, Mikael Elmquist och Jan Zakariasson valdes om och de mycket välkomna nytillskotten är Fredrik Matsson från SIS Stanli och Metrias VD Karin Annerwall Parö.

ULIs servicebolag ULI service AB är helägt av föreningen och sköter huvuddelen av föreningens verksamhet genom att verkställa de uppdrag och mål som föreningsstyrelsen beslutar om.

Läs mer om bolagsstyrelsen

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo