Stockholm, 2010-04-15

Demokrati i tre dimensioner ger stora kostnadsbesparingar

Svenska Agency9 lanserar idag en webblösning för publicering av 3D modeller för planprojekt inom byggsektor, kommuner och infrastrukturverksamhet. Webb-publicering i 3D ger en realistisk bild av projektet och de konsekvenser det medför. Fler kan ta del av informationen på ett intuitivt sätt och lämna kommentarer i ett tidigt skede.

Läs mer