I Riksantikvarieämbetets (RAÄ) bebyggelseregister (BBR) finns information om vårt byggda kulturarv. Här finns uppgifter om all slags bebyggelse, allt från traditionella timmerhus till modern stadsbebyggelse. Nu är det också möjligt att ladda ned data från detta till sitt handläggar-GIS (i form av shp- eller tab-filer).

Läs mer

Programmet för GEOINFO finns nu på konferensens webbplats. I år hålls presentationer i fyra olika temablock; Öppen information i Europa, GIS-användare samt GIS inom samhällsområdena Klimatanpassning och Befolkning, hälsa & risker.

Läs mer

23 juni 2010

Pitney Bowes Business Insight får genom ett avtal med Statistiska Centralbyrån SCB tillgång till befolkningsdata i Sverige.

Genom att använda Pitney Bowes MapInfo Professional med SCB-data och kombinera dessa med kundernas egna datakällor framgår befolkningens struktur och sammansättning i ett visst givet område. De får en tydlig grafisk bild på hur och var folk bor och verkar. Sådan detaljerad kunskap är av stor betydelse när det gäller företags nyetableringar, optimering av säljdistrikt och planering av marknadsföringskampanjer.

Läs mer

22 juni 2010

S-GROUP Holding är sedan en kort tid tillbaka delägare i det Luleå-baserade företaget Progira Radio Communication AB. Bolaget har haft en mycket positiv utveckling under det senaste året. För att öka tillväxttakten ytterligare och skapa marknadssynergier utökar S-GROUP Holding nu sitt ägande. 

Läs mer