ULI välkomnar de nya medlemmarna:

  • GISassistANS AB
  • GIS-gruppen
  • Kramfors kommun
  • Tieto Sweden AB

Snart är det nytt år och det innebär också förändringar i ULIs styrelser. På årsmötet för föreningen ULI, som hölls 21 oktober, utsågs fem nya ledamöter för 2011:

Läs mer

ULI välkomnar de nya medlemmarna:

  • Flens kommun
  • Nybro kommun
  • Värmdö kommun

Mellan 6 oktober och 17 november 2010 fanns en kort enkät på ULIs webb om tillgänglighet till geodata.

Det var 118 personer som svarade på enkäten. Av dessa angav drygt 90 procent att deras organisations användande av geodata bidrar positivt till samhällets utveckling, och drygt 80 procent menade att deras användande skulle öka om geodata av intresse var fritt tillgänglig.

Här presenteras resultatet