agima hakan lundgrenHåkan Lundgren är ny verksamhetskonsult inom organisation och ledning hos Agima Management AB. Håkan har tio års erfarenhet som linjechef och affärsutvecklare i konsultbranschen. Utöver det har han också tio års erfarenhet av tekniskt utvecklingsarbete. På Agima kommer Håkan genomföra uppdrag inom ledarskaps- och organisationsutveckling, krav- och verksamhetsanalyser samt projektledning.

Mikael GrönkvistMikael Grönkvist är ny konsult inom verksamhetsutveckling hos Agima i Stockholm. Mikael är nyutexaminerad civilingenjör från KTH inom Samhällsbyggnad med inriktning geografisk informationsteknik. Han kommer att arbeta med verksamhetsutveckling, datasamordning och -bearbetning, visualisering samt GIS-analyser.

Moa eklöf agimaMoa Eklöf är ny konsult inom verksamhetsutveckling hos Agima Management i Stockholm. Moa är nyutexaminerad civilingenjör inom lantmäteri med inriktning geografisk informationsteknik från LTH. På Agima ska hon arbeta med verksamhetsutveckling, kravfångst, databearbetning, kvalitetsarbete samt GIS-analyser.

Johan Dozzi blir ny vd på Tyréns efter Ulrika Francke som efter tio år på posten istället tar plats i Tyréns styrelse. Under drygt 20 år har Johan Dozzi haft ledande positioner inom samhällsbyggnad och har sedan 2008 varit vd på Sweco Civil AB.

Johan Dozzi är utbildad civilingenjör vid KTH och har arbetat inom Sweco-koncernen sedan 1994. Parallellt med chefsroller i både den svenska och den internationella verksamheten, har han varit uppdragsledare och ombud i stora infrastrukturprojekt som Norra länken, Citybanan och tunnelbaneutbyggnaden. Han är också ledamot av Svenska Teknik- och Designföretagens styrelse och vice ordförande i styrelsen för det Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030.

Mer om tillträdet

 

Visa mer