Emma 200X270Geoforum Sverige växer och nu hälsar vi Emma Sterner Oderstedt varmt välkommen! Emma kommer att arbeta deltid på kansliet med kommunikationsinsatser inom våra påverkansfrågor, kommunikation via webb, nyhetsbrev och sociala medier samt jobba med utveckling av digitala kanaler.

Läs mer

Mohammad BagherbandiMohammad Bagherbandi är ny professor i geomatik vid akademin för teknik och miljö på Högskolan i Gävle. En stor del av hans forskning handlar om att studera massförändring, postglacial landhöjning och havsnivåns förändringar.

Inom lantmäteriteknik fokuserar Mohammad sin forskning mot datafångst och geodata-kvalitet för kartläggning, 3D-modellering och deformationsövervakning av anläggning och byggnader med hjälp av geodetiska sensorer, till exempel satellitnavigeringssystem (GNSS).

Läs mer om Mohammad Bagherbandi

 

dan sturkDan Sturk är ny gruppchef IT och verksamhetskonsult inom organisation, utveckling och ledning hos Agima Management AB. Dan har 30 års erfarenhet av affärsutveckling, verksamhetsutveckling, effektivisering, digitalisering och förändringsprojekt. På Agima kommer Dan genomföra uppdrag med fokus på digital transformation, ledarskaps- och organisationsutveckling, krav- och verksamhetsanalyser samt projektledning. Med sitt team i Stockholm kommer Dan bygga vidare på Agimas IT-satsning.

 

Visa mer