ULI Geoforums medlemmar har alltid siktet inställt på framtiden och är ständigt aktiva med att utforska teknikens möjligheter. Det är därför vi på ULI Geoforum, inför det andra digitaliseringsklivet, tar ett så brett grepp.

Läs mer

Regeringen gör miljardsatsning på forskning och innovation (FoI) inom samhällsbyggandet. I den forskningspolitiska propositionen som kommer ut i november  presenteras regeringens prioriteringar inom forskning, innovation och högre utbildning. Uppskattningsvis ska regeringen satsa en miljard kronor på FoI inom samhällsbyggandet år 2020.

ULI Geoforum har utifrån vårt geodataperspektiv förmedlat vad vi ser är viktigt för forskningsfinansiärerna att satsa på. Vi framför våra budskap via IQ Samhällsbyggnad som är sektorns röst när det gäller FoI-frågor.

Läs mer

2016 är ett extremt spännande och innehållsrikt år för geodatabranschen. Jag vill lyfta fram tre viktiga insatser som ULI Geoforum gör just nu. Det handlar om öppna data, innovationsprogrammet Smart Built Environment och kompetensförsörjning. Här hittar du också en rapport om vad vi gjort för våra medlemmar hittills i år.

Läs mer

Det mest spännande som händer just nu inom öppna geodata är den framsynta nationella geodatastrategin.

Idag ska ett förslag till ny nationell geodatastrategi 2016-2020 lämnas in till regeringskansliet. Jag vet att Lantmäteriet med flera jobbar för fullt och vill därför passa på att repetera ULI Geoforums inspel till arbetet.

Läs mer

För ULI Geoforums medlemmars del är vi inne i ett spännande skede som påverkar hela vår bransch. Myndigheter och kommuner ska tillhandahålla nationella digitala tjänster. Det är såklart helt rätt utveckling. Vi är ett land med endast 9,6 miljoner invånare – alltså inte större än en stor stad i världen.

Klart att vi ska ha nationella och gemensamma digitala tjänster.

Läs mer