Händer som lägger pussel på ett träbord
Kommunerna behöver komma upp på banan

Analys av Susanne Nellemann Ek

Geoforum Sverige var inbjudna till Lantmäteriets dialogmöte i augusti om arbetet för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Vad är det vi har framför oss? Vad säger de ansvariga myndigheterna Lantmäteriet och Boverket? Och hur får vi med kommunerna?

Vad har vi framför oss?

Vi kan förvänta att vi får en nationell plattform där viktiga data för samhällsplanering tillgängliggöras. Det är något att se fram emot. Alla aktörer inom samhällsbyggnad ska skörda från samma källa.

Lantmäteriet ser att för att det ska bli verklighet krävs att offentliga sektorns åtagande blir större gällande det de kallar datavärdskap. Lantmäteriet behöver få ett nationellt samordningsansvar för informationen samt få ett mandat att lyfta den digitala mognaden runt om i myndighetssverige. Kommuner behöver åläggas att tillgängliggöra kartdata nationellt.

Vad är budskapen från Boverket?

Det behövs juridisk innovation för att lösa ut en digital och effektiv planerings- och prövningsprocess. Boverkets vision för 2025 är att det endast är digitala detaljplaner som är juridiskt bindande – och det ska finnas ett bäst före datum för planer som inte är digitaliserade. Klar vision!

Både Boverket och Lantmäteriet har haft uppdrag inom området Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess i flera år. Frågorna har här hunnit mogna och bra färdplaner finns framme.

Men hur ser det ut i kommunerna?

Där är frågan ännu omogen. Det är därför viktigt att nu nå ut till beslutsfattare i kommunerna med tydlig information om att vi står inför ett nytt sätt att jobba med samhällsplanering. Några viktiga saker:

  1. En tydlig förändring är att detaljplaner ska göras i digitalt format från 1 januari 2022 enligt lagkrav.
  2. Kommunerna behöver nya sätt att samla in data till byggprocessen
  3. Kommunerna behöver öva sig på att jobba datadrivet för att lyckas matcha en del av förväntningarna på vad samhällsplanering ska lösa. Dagens slöseri med att vi inte återvinner data kostar 300 miljoner kr i kommunerna årligen. (Källa: Lantmäteriets slutrapport)

Hur väcker vi kommunpolitikernas intresse?

Vilken uppställning av aktörer skulle kunna väcka kommunpolitikernas intresse? Är det en kommission för digital samhällsbyggnad med fackförbund, nationella myndigheter, intresseorganisationer, regering och SKL som tillsammans kan nå fram? Vad tror du?

Och ja framtiden är minst i 3D – det blev en output av dialogdagen. Informationen i BIM för byggnader ska såklart tas om hand och göra nytta.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

Susanne Nellemann Ek

Dialogmötet webbsändes och i början av oktober publiceras presentationerna på Lantmäteriets webb.