Anders Ygeman pratar om tillgång till data på seminarium i Almedalen 2019
Fokus på datatillgång i Almedalen

Analys av Susanne Nellemann Ek

När jag besökte Almedalen för första gången för Geoforum år 2015 så var öppna data och värdet av öppna geodata något som ett antal myndigheter presenterade på sina scener. Fyra år senare, när Almedalsveckan 2019 ska summeras, kan jag konstatera att frågan om öppna data avancerat och nu finns på makthavarnas bord.

På plats i Almedalen talade digitaliseringsminstern Anders Ygeman om den enorma potentialen med öppna data. Han sa att vår utmaning i Sverige är att paketera och distribuera öppna data. Han gav även sin syn på hur investeringen i öppna geodata från Lantmäteriet ska finansieras. Där nyttorna uppstår ska finansieringen hämtas.

Från prat om digitalisering till fokus på data

Hand i hand med detta har fokus under dessa fyra år förflyttats från digitalisering i bred bemärkelse till smarta städer, artificiell intelligens (AI) och till årets fokus på data. Från många scener framfördes i år budskap om just betydelsen av tillgängliga och kvalitetssäkrade data. Det är rätt fokus – data är grunden för både digitalisering, smarta städer och AI, och Sverige behöver investera i att kvalitetssäkra och tillgängliggöra data.

Almedalen samlar alla sorters beslutsfattare i vars händer våra geodata många gånger ligger. Ingen annan gång under året samlas en sådan bredd av experter och beslutsfattare. Det som sägs här har betydelse för innovation och dataanvändning under det kommande året. Det har betydelse för vad som får prioritet.

Jag hoppas därför att insikterna och budskapen om datatillgång som en kritisk faktor för Sveriges fortsatta utveckling, leder till att datafrågorna hoppar upp ett par snäpp på den politiska dagordningen.

Förbättra den digitala kondisen

Vi inom vår bransch behöver fortsätta omvärldsbevaka och ta del av de framsteg som görs när det gäller att tillgängliggöra och kvalitetssäkra data, och införa det vi kan. Det är så vi håller oss i form – håller den digitala kondisen på rätt nivå. Om vi ställer oss och väntar på att alla förutsättningar ska vara de rätta, då fastnar vi och det gör ont att komma loss.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

Susanne Nellemann Ek