Anders Ygeman (S), Energi- och digitaliseringsminister och Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP)
Ny regering på plats – vad innebär det för geodataområdet?

Analys av Susanne Nellemann Ek

Steg för steg har bilden klarnat av var våra medlemmars hjärtefrågor hamnar i den nya regeringen. Det blir nya ministrar och nya departement som kommer ansvara för geodatafrågor och digital samhällsbyggnadsprocess. Vad betyder det för framdriften i våra medlemmars hjärtefrågor? Ett bud på det ges här. 

Boverket och Lantmäteriet flyttar till Finansdepartementet

Bostadsfrågorna flyttar till Finansdepartementet. Boverket och Lantmäteriet får därmed en ny hemvist i Regeringskansliet. Ansvarig för frågorna blir Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) och bostadsfrågorna blir en ny portfölj för honom. Flytten av bostadsfrågorna från Näringsdepartementet till Finansdepartementet är en politisk signal om att dessa kommer att prioriteras under den kommande mandatperioden.

Geoforum kommer att lägga kraft på att lyfta fram den enorma potential det finns i att jobba datadrivet. Det är smart samhällsbyggnad. Genom att jobba datadrivet och utnyttja potentialen med geodata kan vi bygga bostäder och infrastruktur samt utveckla bostäder på ett bättre och mer effektivt sätt, där matchning kan ske av service och behov.

DIGG flyttar till nytt departement

Digitaliseringsfrågorna flyttar in på det nyinrättade Infrastrukturdepartementet och Anders Ygeman (S) blir Energi- och digitaliseringsminister. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, flyttar med. Det ser alltså ut som att det blir Anders Ygeman som får ta över stafettpinnen från Ardalan Shekarabi (S) och leda arbetet med den offentliga sektorns digitalisering och öppna data.

Infrastrukturminister blir Tomas Enroth (S). Många miljardinfrastrukturprojekt är igång i Sverige eller kommer att starta inom närtid. Det kommer fortsatt vara et stort tryck på kompetens från vår bransch.

Under förra veckans utfrågning i Riksdagen framhöll Tomas Enroth att ”nu gäller det att implementera ny teknik –geofencing, alltså digitala staket, och självkörande, uppkopplade fordon – för att se till att färre skadas och dödas i trafiken”. Jag gissar att det blir Infrastrukturdepartementet som ska driva arbetet vidare inom området smarta städer.

Smarta städer

Geoforum kommer att fortsätta att visa geodatas betydelse inom smarta städer. Vi vill förmedla inspirerande exempel på möjligheterna med data och analys. Det ger beslutsfattare motivation till att investera i att ta itu med hindren på vägen mot målet. Inom geodatabranschen känner vi väl till hindren; inlåsta data, data som inte tillgängliggjorts via plattform, data med oklar kvalitet etc. Företag, statliga myndigheter och kommuner är alla lika viktiga aktörer för att vi tillsammans ska kunna hitta lösningarna på dessa ”här-och-nu-problem” samt övervinna de hinder som finns för att realisera samhällsnyttan med geodata.

Regeringsförklaringen

I sin regeringsförklaring den 21 januari angav Stefan Löven att ”bostadsbyggandet ska göras snabbare, billigare och mer hållbart”. Hur kan detta åstadkommas vad gäller planeringsfasen? Helt digitala processer för detaljplanering, markköp, bygglov, fastighetsbildning och inskrivning är en mycket viktig pusselbit till att nå målet om kraftigt sänkta handläggningstider och kostnader. För att nå dit behövs en nationell reform om öppna geodata samt ett fokus på arbetet med att effektivisera processerna.

Högre utbildning och forskning

Ett annat viktigt område för Geoforums medlemmar är forskning och utbildning. Det blir Matilda Ernkrans (S) som tar över minsterposterposten för högre utbildning och forskning på Utbildningsdepartementet.

Susanne Nellemann Ek

Nytt år, ny regering och nya möjligheter!

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige