Eskilstuna får inrätta kommunal lantmäterimyndighet

Regeringen har beviljat Eskilstuna kommuns ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Med Eskilstuna är det nu 40 kommuner i Sverige som har egen lantmäterimyndighet. 

En kommunal lantmäterimyndighet, förkortat KLM, ansvarar för lantmäteriförrättningar inom den egna kommunen och handlägger ärenden om till exempel fastighetsbildning och fastighetsbestämning. I landets övriga kommuner är det Lantmäteriet som har ansvaret för fastighetsbildningen. 

Regerigen meddelade beslutet den 26 oktober. Samtidigt meddelade man att Höganäs ansökan om att bilda kommunal lantmäterimyndighet avslås med motiveringen att myndigheten blir för liten.