Autodesk lanserar 2011 års mjukvaror för bygg- och anläggningsindustrin samt infrastruktursektorn
Göteborg, 2010-03-25

Uppdateringar av nyckelprodukterna för byggnadsinformationsmodeller (BIM) förenklar samarbete över disciplingränserna vid nybyggnation och renoveringsprojekt. 

Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) Autodesk, Inc. är en världsledande tillverkare av mjukvaror för 2D och 3D design inom branscher som mekanik, bygg och anläggning, samt film- och spelproduktion. Bolaget lanserar idag nya versioner av sina programvaror för bygg- och anläggningsindustrin liksom infrastruktursektorn. Den uppdaterade produktportföljen underlättar arbete med byggnadsinformationsmodeller (BIM) och förenklar samarbete över disciplingränserna i samband med nybyggnation och renoveringsprojekt. 

”Byggindustrin har trycket på sig att öka produktiviteten, samtidigt som de måste genomföra komplexa projekt inom uppsatta tids- och budgetramar”, säger Jay Bhatt, senior vice president för AEC Industry Solutions inom Autodesk. “Våra nya 2011-produkter bidrar till att nå det målet genom att kunderna kan utnyttja de enorma fördelarna med byggnadsinformationsmodeller. BIM underlättar disciplinöverskridande samarbeten, från start till mål, för allt från nya byggprojekt och renoveringar av bostäder och kommersiella lokaler, till storskaliga infrastrukturprojekt.” 

2011 års produkter för arkitektur och konstruktion

Autodesks 2011-programvaror för nya och pågående byggprojekt stöder BIM-processen och bidrar till att arkitekter, konstruktörer och ingenjörer enklare kan skapa och få lönsamhet med hjälp av existerande digital konstruktionsdata, och bättre kommunicera inom utökade projektteam. Bland programvarorna märks: 

 • Autodesk Revit Architecture 2011 ¾ Autodesk Revit Architecture hjälper arkitekter och designers arbeta effektivt och naturligt, skapa fritt och leverera sina projekt i tid. Revit Architecture är utvecklat särskilt för BIM och gör att designkoncept och form kan utforskas med stor frihet. Designdata kan på ett enkelt vis tas tillvara i dokumentations- och konstruktionsfasen. Arbetet mot en databas gör att ändringar automatiskt uppdateras i hela modellen och ger en koordinerad och tillförlitlig dokumentation. Nyheter är bland annat: 
 1. Arbetsflöden för stora team
 2. Förbättrad visualisering
 3. Förbättrad dokumentation
 4.  

 • Autodesk Revit Structure 2011 ¾ Autodesk Revit Structure är utvecklat särskilt för BIM för byggnadskonstruktörer och ger verktyg för konstruktion och analys av bärande element i byggnader. Revit Structure består dels av en fysisk modell, dels av en redigerbar analysmodell för effektivare konstruktion med bibehållna dynamiska länkar till etablerade programvaror för analys. Nyheter är bland annat:
 1. Förbättrade funktioner för fackverk, kolumner, balksystem, takstolar och anslutningar
 2. Förbättrade funktioner för förstärkningar och betong 
 3. Förbättrade analysmodeller
 4.  

 • Autodesk Revit MEP 2011 ¾ Autodesk Revit MEP är BIM-programvara som hjälper installationsingenjörer av alla slag att få tillgång till de stora konkurrensfördelarna med BIM. Programmet gör att de kan analysera och optimera sina systemlösningar innan de byggs fysiskt.  Autodesk Revit MEP ger snabbare arbetsflöden för ingenjörsteamen med verktyg som ökar produktiviteten och stöttar hållbara lösningar och analyser. Nyheter är bland annat: 
 1. Kanaler och kabelrännor
 2. Panelförteckningar
 3. MEP fixture management
 4.  

För att underlätta BIM-processen och samtidigt dra maximal nytta av tidigare investeringar i programvaror, utbildning och konstruktionsdata, omfattar 2011-portföljen också:

AutoCAD Revit MEP Suite ¾ Kombinerar AutoCAD MEP 2011 och Autodesk Revit MEP 2011

Nyheter i AutoCAD Architecture 2011 och AutoCAD MEP 2011 är exempelvis:

 • AutoCAD Architecture 2011 ¾ effektiv dokumentation i en intuitiv miljö med specialutvecklade verktyg för arkitekter. Nyheter är bland annat:
 1. Nya geometriska och dimensionella villkor
 2. Nya renoveringsverktyg som ger snabbare design och produktion
 3. Förbättrade funktioner för väggar med nytt verktyg för rensning
 • AutoCAD MEP 2011 ¾ en version av AutoCAD för installationsingenjörer som ger en högre ritningsproduktivitet. Nyheter är bland annat:
 1. MvPart vyblock (skapar och lagrar AutoCAD blocknamn)
 2. Parallell kanaldragning
 3. Spillrör
 4.  

För att underlätta samarbeten över disciplingränser omfattar 2011 års bygg- och konstruktionsportfölj även:

 • Autodesk Navisworks 2011 ¾ program som gör det möjligt för design- och konstruktionsspecialister att samordna bidrag från olika programvaruleverantörer till en synkroniserad modell, från vilken revidering, simulering och analys kan ske. Programsviten omfattar Autodesk Navisworks Manage 2011, Autodesk Navisworks Simulate 2011 och Autodesk Navisworks Freedom 2011. Bland viktiga förbättringar I Navisworks 2011-familjen märks:
 1. Nytt och förenklat användargränssnitt
 2. Förbättrade sektionsverktyg
 3. Ny Primavera-länk och Gantt-vy
 • Autodesk Buzzsaw 2011 ¾  Autodesk Buzzsaw är en ledande “software as a service” (SaaS)-levererad dokument-, data- och designhanteringslösning för att centraliserat och säkert utbyta projektinformation i utökade team – över företagsgränser, geografiska gränser och bland intressenter av alla slag. Autodesk Buzzsaw är fullt integrerad i Autodeskportföljen och inkluderar nyheten Buzzsaw Sync. Med Buzzsaw Sync kan användarna: 
 1. Automatiskt synkronisera filer från skrivbordet till Buzzsaws cloud utan att avbryta användarnas arbetsflöde
 2. Enkelt centralisera mångdisciplinära modeller för import till Autodesk Navisworks
 3. Använda Buzzsaw för att på ett säkrare sätt synkronisera, dela och få tillgång till information

För att ge möjlighet till visualisering och kreativ storytelling omfattar 2011-portföljen även:

 • Autodesk 3ds Max Design 2011 ¾ Autodesk 3ds Max Design 2011 erbjuder kraftfulla nya verktyg för att ljuta liv i modeller av alla slag. Nyheter är bland annat:
 1. Quicksilver, en innovativ ny hårdvarurenderare
 2. FBX File Link med Revit Architecture
 3. Vyportsdisplay med 3ds Max designmaterial
 4.  

2011-portföljen för infrastruktur

Autodesks programvaror 2011 för mark, väg och samhällsservice omfattar:

 • AutoCAD Civil 3D 2011 ¾ AutoCAD Civil 3D, BIM-lösningen för stads- och samhällsutveckling, hjälper ingenjörsteam leverera högkvalitativa transport-, mark- och miljöprojekt snabbare. Modellering håller projektet väl koordinerat och ger dokumentation och visualiseringar av högre kvalitet. AutoCAD Civil 3D gör att kunder även i den här sektorn får användning av de stora fördelarna med BIM och kan leverera mer innovativa projektlösningar. Nyheter är bland annat:
 1. Skalbarhet och prestandaförbättringar, liksom en optimerad 64-bitsversion av Civil 3D
 2. Verktyg för att bättre hantera skapande och editering av vägmodeller
 3. Förbättrad funktionalitet för skevningsdata som är dynamiskt länkad till väglinjen
 • AutoCAD Map 3D 2011 ¾ AutoCAD Map 3D ger direkt tillgång till data som behövs för infrastrukturplanering, design och underhåll. AutoCAD Map 3D är till för ingenjörer inom transport, markutveckling, vatten och energiprojekt, som på ett enklare sätt kan skapa hantera och analysera sina kartor, GIS, och andra data som behövs för att leverera bättre projekt, ökad produktivitet och ökad datakvalitet. Nyheter är bland annat:
 1. Support för punktmoln
 2. Ny förbättrad datasupport
 3. Förbättrade arbetsflöden
 4.  

Tillgänglighet

Produkternas tillgänglighet varierar mellan länder. Detaljer finns att ta del av på http://www.autodesk.com/purchaseoptions.

Om BIM

BIM är en integrerad process för att utforska ett projekts fysiska och funktionella nyckelkaraktäristika innan de byggs. Bim gör att projekt kan levereras snabbare och mer lönsamt, med mindre miljöpåverkan. Koordinerad, konsistent information används genom hela processen för att skapa innovative projekt där man bättre kan visualisera och simulera verkligt utseende, prestanda och kostnader och skapa en mer precis dokumentation.

Om Autodesk 

Autodesk, Inc. är en världsledande tillverkare av mjukvaror för 2D och 3D design inom branscher som mekanik, bygg och anläggning, samt film- och spelproduktion. Sedan AutoCAD introducerades 1982 har Autodesk utvecklat en produktportfölj av högklassiga lösningar, som hjälper kunderna uppleva sina idéer redan innan de blir verklighet. Många Fortune 1000-företag, liksom de 15 senaste Academy Award-vinnarna för bästa visuella effekter, väljer idag Autodesks verktyg för att visualisera, simulera och analysera verkligt utfall tidigt i designprocessen och därmed spara tid och pengar, säkra kvalitet och bidra till innovativa lösningar.

För ytterligare information om Autodesk, se www.autodesk.se eller www.autodesk.com