Agency9 lanserar webbaserad 3D-lösning för stadsbyggnad och infrastrukturprojekt

Stockholm, 2010-04-15

Demokrati i tre dimensioner ger stora kostnadsbesparingar

Svenska Agency9 lanserar idag en webblösning för publicering av 3D modeller för planprojekt inom byggsektor, kommuner och infrastrukturverksamhet. Webb-publicering i 3D ger en realistisk bild av projektet och de konsekvenser det medför. Fler kan ta del av informationen på ett intuitivt sätt och lämna kommentarer i ett tidigt skede.

Projekten kan ta hänsyn till synpunkter som annars kan leda till överklaganden med stora förseningar och kostnader som följd. Med denna webblösning kan också plan- och exploateringsavdelningar bli effektivare genom att jobba iterativt. Tidiga skisser och 3D modeller kan enkelt spridas i projektet för att hämta in sakkunskap och tidigt identifiera problem.

Trots att de flesta projekt idag är skapade i 3D kommuniceras de till allmänheten med trä/plast-modeller i utställningslokaler och dokument på hemsidan. Med Agency9:s lösning kan interaktiva 3D modeller av projekt visas i vanliga datorer och spridas på bredd. Agency9 säljer lösningen som en molntjänst eller licensierad till kunden. Det är ett verktyg för att skapa en tidig skiss av planprojekt, studera 3D modeller och publicera planförslag. Förslagen kan skapas internt eller av externa konsulter.

- Vår 3D-kartlösning ökar invånares medverkan i stadsbyggnadsprocesser och förbättrar kommunikationen mellan beslutsfattare och invånare. Det är en demokratifråga men ger också stora kostnadsbesparingar, säger Khashayar Farmanbar, VD på Agency9.

Linköpings kommun som i december lanserade ”Linköping i 3D”, hela kommunen presenterad i en interaktiv 3D karta, tar nu nästa steg och publicerar ett utkast till en detaljplan med Agency9s lösning för Stadsbyggnad. Kommunens invånare kan också enkelt via hemsidan lämna förslag till placering av byggnader i kommunen. Det är ett sätt att skapa intresse och deltagande i förtätningen av Linköping.

Motala kommun är ännu en kommun som har varit tidig med publicering av planförslag med Agency9:s lösning.

- 3D modellen hade mångdubbelt fler besökare än våra traditionella handlingar. Min slutsats är att denna typ av modeller är oerhört bra för att sprida information kring planering till medborgarna. Planering är en demokratisk process och huvudförutsättningen för att det ska fungera är att medborgare kan förstå och ta till sig förslagen. Här fyller den webbaserade 3D lösningen en viktig funktion, säger Stefan Jonsson, planeringsarkitekt på stadsbyggnadsenheten i Motala Kommun.

Om Agency9 AB

Agency9 levererar webblösningar för 3D GIS och kartor för attraktiva och intuitiva e-tjänster för söktjänster, infrastruktur-, bygg- och publika sektorn. Bolaget etablerades 2003 och har referenser som hitta.se, Linköping Stad och många andra kommuner. Agency9 tilldelades tidigare i år European Seal of e-Excellence 2010 för utmärkande innovativ marknadsföring av digitala produkter och tjänster.  www.agency9.se

Kontakt:  Khashayar Farmanbar, VD Tel: 070 953 2168,  farmanbar@agency9.se