Bild på en järnväg
Revolutionerande kartläggning av Nederländernas järnvägsnät

Genom att använda ett avancerat sensorsystem monterat på helikopter tillhandahåller TerraTec högupplöst laser- och bilddata till ProRail som är den statliga förvaltaren av Nederländernas järnvägsnät. Det specialbyggda systemet säkerställer en förbättrad uppdatering av baskartan längs hela järnvägsnätet.

Datainsamlingen som utförs ingår i ett större utvecklingsprojekt med ProRail. Syftet är att säkerställa en effektiv och kontinuerlig uppdatering av baskartan ”BasisBeheerKaart” (BBK) som omfattar alla järnvägsspår med närområden i hela Nederländerna.

Roelof Boekhold, projektledaren hos ProRail berättar "Traditionellt har BBK främst uppdaterats med hjälp av flygfoton som samlats in varje vår. Det har fram till nu varit tillräckligt för att kartlägga de ungefär 50 olika objekttyper som funnits.”

Kartläggning med sensorsystem

”Som ett led i att förbättra vår informationshantering behöver vi nu kartlägga upp till 150 olika objekttyper. Detta har inneburit en ganska stor utmaning eftersom de traditionella flygfotona inte visar den information som vi behöver. Lösningen blev istället ett specialbyggt sensorsystem som samlar in både laserdata samt sned- och lodbilder samtidigt från helikopter”, berättar Roelf Boerkhold.

"Det nya insamlade materialet utgör ett stort mervärde för ProRail. Underlaget kan ge nya tillämpningsområden som att exempelvis identifiera och analysera farlig vegetation längs med järnvägskorridorerna”, säger Gunhild Mæhlum projektledare på TerraTec. ”Vi har också diskuterat att använda materialet för att verifiera att alla plattformshöjder uppfyller de angivna standarder som ProRail har definierat", berättar Gunhild Mæhlum.

Under 2018 kommer Nederländernas hela järnvägsnät skannas och fotograferas vilket motsvarar ungefär 3600 km järnväg. Därefter kommer ny insamling och uppdateringar ske månadsvis över de områden där förändringar sker. På så sätt kommer ProRails uppsatta mål, att ha uppdaterade kartor över hela järnvägsnätet inom 4 månader efter en ombyggnation, kunna uppfyllas.

Läs mer om utvecklingsprojektet