ULIs frågor i finsk undersökning om GIS-användning

I Finland har nu en undersökning om GIS-användning skickats ut till 300 organisationer inom offentlig sektor.

Genom samarbetet i GI Norden har Finland blivit influerade att genomföra en undersökning kring användning av GIS och geografisk information i Finland. Genomförare av undersökningen är Inspire-nätverk - ett öppet sambandnätverk för alla, med sekretariat på Lantmäteriverket (grupp för infrastruktur för geografisk information). Den finska undersökningen har använt samma frågor som i ULIs undersökning.

Till undersökningen (på finska)