Bild på hus och träd
Lantmäteriet: släpp kravet på pappershandlingar vid fastighetsöverlåtelser

Lantmäteriet föreslår att staten ska göra det möjligt att släppa kraven på pappershandlingar vid överlåtelser av fastigheter. Överlåtelserna bör även kunna ske digitalt. Lantmäteriet lägger fram flera nya förslag om digitalisering med kopppling till fastighetsöverlåtelser i en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.

Lantmäteriet fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag av Näringsdepartementet att utreda behovet och förutsättningarna för en övergång till elektroniska fångeshandlingar vid överlåtelser av fast egendom. Lantmäteriet studerade också de erfarenheter som gjorts i Sveriges grannländer när de möjliggjort för elektroniska fastighetsöverlåtelser. Lantmäteriets utredning har inriktat sig på avtal om köp, byte och gåva av fastigheter.

I Lantmäteriets utredning görs flera bedömningar.

Några av dessa är:

  • Att förutsättningarna för en övergång till elektroniska fångeshandlingar finns och att staten bör tillsätta en utredning för att möjliggöra detta
  • Att det finns stora vinster, både ekonomiska och säkerhetsmässiga, med elektroniska fångeshandlingar
  • Att det finns en förväntan och efterfrågan på digitalisering av fastighetsrätten hos bland annat banker och myndigheter
  • Att möjligheten att upprätta avtal på papper måste finnas kvar eftersom en stor del av befolkningen fortfarande inte använder digitala tjänster
  • Att elektroniska överlåtelsehandlingar vid överlåtelser av fast egendom endast bör få skrivas under med en kvalificerad elektronisk underskrift
  • Att Lantmäteriet bör få tillhandahålla enklare typer av överlåtelseavtal och att endast aktörer som uppfyller vissa krav ska få tillhandahålla tjänster för att upprätta elektroniska fånges-handlingar.

Lantmäteriet har också bedömt att en statlig utredning bör utreda möjligheten till att alla typer av avtal som rör överlåtelse av fast egendom, och bostadsrätter, som exempelvis arv och testamente ska kunna ske digitalt.

Läs mer om utredningen hos Lantmäteriet