Svensk byggtidning skriver om Geoforums webbinarium om digitala detaljplaner

Svensk byggtidning skriver om Geoforums webbinarium om digitala detaljplaner och den nationella geodataplattformen som hölls i slutet av februari.

På webbinariet medverkade Malin Klintborg från Lantmäteriet, Klara Falk och Beatrice Buskas från Boverket och Jonny Halvarsson och Ruben Norén Selberg från Luleå kommun. Ämnet för webbinariet är högaktuellt, nämligen digitaliseringen av detaljplaner och de nya reglerna och föreskrifterna som gäller sedan årsskiftet. Svensk byggtidning skriver om webbinariet och intervjuar bland annat Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige och Malin Klintborg, uppdragsledare på Lantmäteriet.

– Vi arrangerar löpande webbinarier och mötesplatser på olika teman som rör geodata och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Vi vill stödja våra medlemmar i omställningen till en digital samhällsbyggnadsprocess och sprida kunskap och inspiration som ger draghjälp i arbetet, säger Sofi Almqvist bland annat i artkeln.

Läs hela artikeln i Svensk Byggtidning