Petter Pilesjö
Petter Pilesjö ny ledamot i Geoforums styrelse

Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 14 april valdes 2021 års styrelse. Vi är väldigt glada att kunna presentera Petter Pilesjö från Lunds universitet som en av de nya ledamöterna. Petter är professor i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap med inriktning mot GIS, och sedan länge föreståndare för Lunds universitets GIS-centrum. Han har av naturliga skäl ett stort intresse för utbildningsfrågor och forskning inom GIS-sektorn.

Geoforum Sveriges nya styrelsemedlem Petter Pilesjö jobbar som professor och föreståndare vid Lunds universitet, och är dessutom ställföreträdande prefekt för institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap. Han är utbildad i Lund, disputerad 1992, och har i stort sett hela sitt yrkesliv ägnat sig åt utbildnings- och forskningsfrågor knutna till GIS och miljö. Petter har varit, och är, aktiv i ett stort antal projekt och organisationer såväl nationellt som internationellt. Han har bl.a. tillbringat mycket tid i Afrika och Mellanöstern, där han framför allt har arbetat med översvämningsmodellering och uppbyggnad av GIS-utbildningar.

— Jag började undervisa redan i mitten av 80-talet, när jag fortfarande var student. Sedan dess har jag fortsatt, vilket gör att väldigt många av våra idag aktiva ”GISare” någon gång haft mig som lärare. Det känns väldigt trevligt att ha fått se hur ämnet har etablerats under de senaste 30-40 åren, och hur vår yrkeskår får allt större uppmärksamhet och betydelse, sammanfattar Petter.

Stärk kopplingen mellan samhälle och akademi

Petter har på nära håll följt utvecklingen av geodataanvändning inom universitets- och högskolevärlden. Studenttillströmningen har stadigt ökat, och med den även såväl den teoretiska som tillämpade forskningen. 

— Det är oerhört inspirerande att kunna konstatera att geografisk IT och geodata idag i många fall är ett naturligt inslag i forskningen, och att detta inbegriper i stort sett alla sektorer. Vi ”GISare” är idag nyckelpersoner även inom forskning i t.ex. medicin och samhällsvetenskap, säger Petter.

En av frågorna som Petter tycker är viktig att driva inom Geoforum är kopplingen mellan samhälle och akademi. Han ser en klar utvecklingspotential i detta, och hoppas kunna initiera ett stärkt samarbete.

— Studenter är en potentiellt väldigt stor resurs för samhället, även innan de tagit sin examen, säger Petter. Genom att förbättra kommunikation och behovsanalys finns det stora möjligheter för samhället att låta studenter, handledda av experter, testa och utveckla olika geodatalösningar utan att det behöver kosta så mycket pengar. Jag hoppas kunna bidra till detta.

Vi hälsar Petter varmt välkommen till Geoforums styrelse.

 

Här hittar du samtliga styrelseledamöter i Geoforum Sverige