Patrik André
Patrik André ny ledamot i Geoforums styrelse

Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 14 april valdes 2021 års styrelse. Vi är väldigt glada att kunna presentera Patrik André från Skogsstyrelsen som en av de nya ledamöterna. Patrik sitter med i både Miljöinformationsrådet och Geodatarådet, och har ett stort engagemang för smart landsbygd med hjälp av geodata. 

Geoforum Sveriges nya styrelsemedlem Patrik André jobbar som verksamhetsutvecklare inom Skogsstyrelsen och är både skogsutbildad och dataingenjör. Kartor och geodata har gått som en röd tråd genom hans yrkesliv.

– Jag handritade skogsbruksplanekartor på 80-talet, utvecklade kartritningsverktyg på ArcInfo på 90-talet, drev igenom karttjänsten ”mina sidor” för Sveriges 320 000 skogsägare på 00-talet och varit geodatachef på Skogsstyrelsen på 10-talet när vi bland annat fick den nationella laserskanningen av skogen. För 20-talet är siktet inställt på att skogen och landsbygden ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter för utveckling på riktigt – och där är Geoforum Sverige viktigt, säger Patrik André, verksamhetsutvecklare inom Skogsstyrelsen och ny styrelseledamot i Geoforum Sverige sedan 14 april.

Geodata för smart landsbygd

Patrik sitter med i både Miljöinformationsrådet (fortsättningen på myndighetssamverkan om Smart miljöinformation som Naturvårdsverket driver) och Geodatarådet, och inom ramen för den nationella geodatastrategin medverkar han i arbetet med samhällsutmaningen Smart landsbygd.

– Jag vet att det öppnas stora tillväxtmöjligheter för landsbygden genom digitaliseringen. Klart större än i urbana områden, men det har inte gått att utnyttja dem på grund av bristen på geodata. Med nya satelliter, lasersensorer, AI och annat roligt är det som om alla dörrar öppnas samtidigt. Att få jobba med utveckling och geodata på det sättet jag fått göra är en lyx. Man möter så många människor som jobbar med så många smarta saker. Vilken sektor i samhället man än får titta in i så dyker det upp så otroligt mycket kunskap och intressanta lösningar. Och det är ju här som Geoforum har en nyckelroll. Vi behöver alla lära av varandra, så att vi kan ta med nya idéer hem och göra något finurligt av det, säger Patrik André.

– Det är rätt bråttom med digitaliseringen. Klimatförändringarna låter inte vänta på sig, den biologiska mångfalden är hotad, landsbygdens ekonomi står och stampar. I alla dessa fall är geodata en väsentlig del av lösningen och i stor utsträckning är det medlemmarna i Geoforum som ska lösa det här, så alla sätt vi kan hjälpa och sporra varandra är bra. Det jag kan bidra med är tron på landsbygdens potential och betydelsen av geodata för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter, fortsätter Patrik André.

Vi hälsar Patrik varmt välkommen till Geoforums styrelse.

Här hittar du alla styrelseledamöter i Geoforum Sverige