Kommunikationsskolan Berghs startar utbildningar inom hållbara städer

Kommunikationsskolan Berghs startar ett nytt utbildningsområde som fokuserar på stadsutveckling. Till hösten startar fem utbildningar för yrkesverksamma med inriktning på bland annat innovationsledning för hållbar stadsutveckling och urban mobilitet.

Berghs School of Communication är en skola i Stockholm med eftergymnasiala utbildningar inom kommunikation, reklam och design. Nu startar de ett nytt utbildningsområde inom stadsutveckling. Målet är att bidra med värdeskapande kompetens, processer och nytänkande till stadsutvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Kurserna är gjorda för att passa yrkesverksamma stadsplanerare, affärsutvecklare, arkitekter, projektledare eller kommunikatörer. 

För att säkerställa ett relevant kursinnehåll har Berghs startat ett advisory board för utbildningsområdet. Här sitter bland annat Jenny Carlstedt, strateg på Sweco och tidigare styrelseordförande i Geoforum, Mats Hederos, tidigare Vd AMF Fastigheter och Jani Kristoffersen och Johan Berglund, grundare av Campus Arkitekter.

Till hösten 2022 startar fem nya kurser som omfattar tre till fyra heldagar. Tanken är att utbildningsområdet ska kompletteras med fler relevanta kurser, längre utbildningsprogram och internationella onlinekurser på sikt. Kurserna som startar i höst är:

  • Att skapa attraktiva stadskärnor. Kursledare: Malin Anhede och Anders Larsson, BAS designbyrå.
  • Innovationsledning för hållbar stadsutveckling. Kursledare: Jenny Carlstedt och Elisabeth Spross, Sweco.
  • Place Branding. Kursledare: Michael Person Gripkow, konsult/rådgivare platsvarumärke.
  • Socialt hållbara städer. Kursledare: Mustafa Sherif, Afry.
  • Urban mobilitet och gatans roll. Kursledare: Louise Bergström och Fredrik Toller, Sweco.

Läs mer på Berghs webbplats