Data/IT prioriterat för nya yrkesutbildningar – samhällsbyggnad står tillbaka

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu presenterat vilka yrkesutbildningar som beviljas medel att starta 2022. I år har data/IT prioriterats och data/IT är därmed det största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan. Inom samhällsbyggnad och anläggning beviljades medel till enbart 50 av de 205 inkomna ansökningarna.

Myndigheten beviljar 83 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning inom data/IT. Utöver satsningen på data/IT ökar även antalet utbildningsplatser inom utbildningsområdena säkerhetstjänster, kultur, media och design, pedagogik och undervisning, friskvård och kroppsvård, hotell, restaurang och turism samt hälso- och sjukvård. Inom övriga områden ligger man kvar har på samma nivå som föregående år.

Bland beviljade utbildningar inom geodata och samhällsbyggnad finns till exempel Hermods nya utbildning Mätningstekniker med specialistkompetens geodesi i Umeå och John Eriksson Institutet som startar en utbildning till Digital transformationsledare inom samhällsbyggnad. Flera ansökningar till utbildningar till mätningstekniker och kart- och mätingenjör fick avslag.

Hela listan över beviljade utbildningar finns här