EU-utlysning för värdefulla dataset

Nu finns möjlighet att söka finansiering för att stärka samarbetet och flyttbarheten i värdefulla dataset. Dataseten ska finnas inom geospatiala data, jordobservation och miljö, meteorologiska data, statistik, företag och företagsägande eller mobilitet. Utlysningen är en del av programmet för ett digitalt Europa och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är nationellt kontaktorgan för programmet.

Myndigheter, regioner och kommuner har möjlighet att tillsammans med europeiska partners söka om finansiering för att stärka samarbetet och flyttbarheten i värdefulla dataset. Målsättningen för de europeiska samarbetsprojekten som finansieras av EU-kommissionen genom utlysningen ”Public Sector Open Data for AI” är att öka tillgången, kvaliteten och användbarheten av offentlig sektors information i linje med öppna datadirektivet. 

Projekten ska vara samarbeten mellan minst tre olika organisationer. Projekttiden kan vara mellan ett och tre år, och EU-bidraget per projekt uppgår till mellan fyra och sex miljoner euro med en 50-procentig finansiering. Sista ansökningsdag är 17 maj.

Läs mer om utlysningen hos DIGG