Vill du komma igång med AI?

Har du en utmaning inom samhällsbyggnad och vill undersöka möjligheterna att tackla den med AI? Har du tillgång till data om denna utmaning? Projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet har då ett erbjudande till dig och din organisation.

 

Geoforum Sverige medverkar i projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet som består av flera delprojekt. Ett av delprojekten, delprojektet Tillämpningsstöd, söker nu behovsägare. Delprojektet ska hjälpa behovsägare att:

  • undersöka möjligheterna att tackla utmaningar med AI
  • kartlägga möjliga datakällor för att se om tillräckliga data finns för att använda AI
  • höja beställarkompetensen vad gäller AI
  • formulera ett projekt tillsammans med andra behovsägare som sedan kan tas vidare till genomförande eller för att kunna söka extern finansiering
  • matcha behov av AI med teknikleverantörer som har rätt förmåga.

Det görs genom en kostnadsfri workshopserie fokuserad på de specifika behov deltagarna har.

Förutsättningar för att delta

Delprojekt Tillämpningsstöd vill att utmaningarna som identifieras ska ha stor chans att leda till faktiska projekt som genomförs. Därför ska utmaningarna vara gemensamma för flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn och du som deltar bör ha beslutsmandat i frågor som rör utmaningen. Det får gärna, men det är inget krav, finnas en budget om workshopserien lyckas beskriva ett projekt som kan leda till en lösning. Du och andra i verksamheten som kan bidra med relevanta perspektiv behöver ha möjlighet att delta vid tre workshoppar á tre timmar vardera för att utforska behovet och AI. Ledningspersoner får gärna finnas med redan från början.

Anmäl intresse senast 20 november

Om du är intressad av att delta, eller vill veta mer, kontakta delprojektledare Marcus Weiland, 070-762 38 66, marcus.weiland@savantic.se. Anmäl intresse senast den 20 november.

Du får också gärna höra av dig om du har tips på idéer och behov som inte är lösta, till exempel om du har en bra idé inom något annat verksamhetsområde än ditt eget, så kan delprojektet försöka att hitta de rätta behovsägarna.

Om projektet Kraftsamling AI

Kraftsamling AI i samhällsbyggandet är är ett projekt för att höja kunskapen och mognaden i relation till artificiell intelligens (AI) inom samhällsbyggnadssektorn. Det består av flera delprojekt och pågår till mars 2023. Projektet finansieras av Smart Built Environment och medverkande projektpartners. En del av satsningen är delprojektet AI Arena som leds och utvecklas av Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X i samverkan.Tillsammans ska vi utveckla och etablera en mötes- och kunskapsplattform för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn. 

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Läs mer om Kraftsamling AI
Läs mer om Smart Built Environment