Smart Built Environment profilbild rosa skimmer
Sök medel till innovationsidén!

Innovationsidén är Smart Built Environments nya utlysning som öppnar den 8 juni. Inom den kan du söka finansiering för att arbeta med idéer som kan vidareutvecklas för implementering eller uppskalning i den dagliga verksamheten. Projekten som får medel ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Den 10 och 30 juni håller Smart Built Environment webbinarier där du får veta mer om utlysningen och den coachning som erbjuds.

Utlysningen Innovationsidén omfattar cirka 3 miljoner kronor och varje projekt kan maximalt söka 300 000 kronor. Smart Built Environment kan finansiera upp till halva kostnaden. Resterande del måste den sökande organisationen bidra med i form av tid eller pengar. Projekten kan som längst pågå i 1 år. Det ska i ansökan tydligt framgå hur små och medelstora företag, eller kommuner, kan dra nytta av resultaten.

Sista ansökningsdag är den 7 september.

Om du vill vässa din idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla din idé inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Läs mer om utlysningen och coachningsstöd

Läs mer och anmäl dig till utlysningswebbinariet den 10 juni och utlysningswebbinariet den 30 juni.