SKR samlar frågor och svar om nya regler för detaljplaner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med ett antal kommuner efterfrågat förtydliganden från Boverket och Lantmäteriet kring de nya reglerna för detaljplaner och planbeskrivning. Nu finns frågor och svar publicerade på SKRs webbplats. 

Här finns bland annat svar på frågor om vilka nya krav som ställs från den 1 januari 2022, vilka krav som ställs vid ändring av detaljplan, vilka krav som ställs vid arkivering med mera.

Läs frågorna och svaren på SKRs webbplats