Arbeta smart inom planering och byggande uppmärksammas i media

Offentliga affärer skriver om konferensen ”Arbeta smart inom planering och byggande” som arrangeras av Geoforum Sverige och BIM Alliance.

I en artikel inför konferensen medverkar, bland annat, vår styrelseledamot Julie Almée, Atrium Ljungberg.

– Öppna och avgiftsfria myndighetsdata kan ge samhället ett mervärde på tiotals miljarder kronor årligen. För att uppnå detta behöver samverkan förstärkas mellan statliga myndigheter, akademi, kommunerna och näringslivet. Geoforum Sverige kan här ta en viktig roll som arena och sammanhållande aktör, säger Julie i artikeln.

Offentliga affärer rapporterade även från vår konferensdag den 28 september och lyfte då temat med datadriven hållbar utveckling.

Läs artiklarna här:

Offentliga affärer 28/9: Datadriven utveckling för klimat och samhälle
Offentliga affärer 14/9: Smart planering och byggande