Arbeta Smart inom planering och byggande uppmärksammas i media

Offentliga affärer skriver om konferensen ”Arbeta smart inom planering och byggande” som arrangeras av Geoforum Sverige och BIM Alliance.

— Öppna och avgiftsfria myndighetsdata kan ge samhället ett mervärde på tiotals miljarder kronor årligen. För att uppnå detta behöver samverkan förstärkas mellan statliga myndigheter, akademi, kommunerna och näringslivet. Geoforum Sverige kan här ta en viktig roll som arena och sammanhållande aktör, säger Julie Améen, styrelseledamot i Geoforum Sverige.

På konferensen lyfter vi den senaste utvecklingen för digitala arbetssätt i samhällsbyggnadssektorn. Första konferenstillfället är den 20 september.

 

Läs hela artikeln här

Anmäl dig till Arbeta smart inom planering och byggande