Hack for Sweden

Hack for Sweden 365 är ett hackaton, det vill säga en innovationstävling och process som främjar datadriven innovation. Tävlingen genererar årligen lösningsförslag som har störst potential att realiseras. Hack for Sweden 365 skapar en mötesplats för samverkan som möjliggör fokuserad och behovsdriven innovation.

Covidbevis blev gnistan för årets huvudtema Digital inkludering

Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Vi gör dagligen framsteg i utvecklingen av det digitala samhället och underlättar vardagen för många. Men inte för alla. I pandemins fotspår och i utvecklingen av e-tjänsten Covidbevis har exempel på digitalt utanförskap lyfts fram som en samhällsutmaning. Covidbevis är ett utmärkt exempel på hur viktigt det är att inkludera så många som möjligt i digitaliseringen och det blev gnistan för årets huvudtema i Hack for Sweden. Genom höstens hackaton med temat Digital inkludering ska Hack for Sweden söka lösningar som inkluderar fler människor i det svenska digitala samhället.

Utmaningarna, som tas fram av behovsägarna, tar inspiration från den senaste rapporten av Svenskarna och internet som pekar ut följande utvecklingsområden gällande digitalt utanförskap:

- Äldre personer använder internet i mindre utsträckning
- Personer utan svenskt personnummer kan inte legitimera sig digitalt
- Personer som inte behärskar svenska språket halkar efter
- Socioekonomiska faktorer påverkar möjligheten att nyttja digitaliseringen
- Glesbygd och landsbygd har sämre utbyggd infrastruktur
- Personer med funktionsvariation halkar efter

Viktiga datum

8-10 oktober - deltävlingar
23-24 oktober - final

 

Läs mer