Missa inte årets viktigaste konferens!

Det går fortfarande bra att anmäla sig och delta digitalt samt se det man missat i efterhand!

Arbeta smart inom planering och byggande är en av årets viktigaste mötesplatser för digitalt samhällsbyggande. Återse dina branschkontakter och möt nya – för innovativa samarbeten och erfarenhetsutbyte inom digital samhällsbyggnad. På konferensen tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn.

Varför arrangerar BIM Alliance och Geoforum konferensen Arbeta smart tillsammans?

– Vi vill visa exempel på hur vi kan utveckla samhällsbyggnadsprocessen och snabba på digitaliseringen för att öka kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Våra sektorer har mycket att lära av varandra och vi har många gemensamma frågor. Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation och planering utifrån digital information och geografiska analyser. Det är viktigt att få till obrutna informationsflöden mellan de olika delarna av samhällsbyggnadsprocessen. Därför är det så viktigt att vi träffas, samarbetar och interagerar för att öka på utvecklingstakten. Och i år får även några av oss tillfälle att träffas fysiskt, vilket vi har längtat efter, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Vad hoppas ni att deltagarna får med sig från konferensen?

– Vi visar upp goda exempel och förebilder som kan inspirera andra att ta efter. Det finns mycket besparingar som skulle kunna göras, och problem som skulle kunna undvikas, genom att arbeta smartare och effektivare. Digitalisering innebär samtidigt att man undviker kostnader för kvalitetsbrister. Deltagarna på konferensen får bland annat med sig kunskap från praktikfall i framkant, framtidsspaningar, inspiration till digitaliseringsarbetet och nya kontakter för erfarenhetsutbyte och samarbeten, säger Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

Vilken utveckling har du sett under det senaste året (sedan förra konferensen), och hur kommer det till uttryck i programmet?

– Deltagarna får massor med exempel på hur samhällsbyggnadsprocessen kan digitaliseras bland annat: ledarskap för ökad digitalisering, exempel på arbete med digitala tvillingar, digitalisering av bygglovsprocessen och mycket mer. Det är mycket som ska komma på plats under året som gått. Och det händer mycket spännande framåt. Den första januari 2022 ska till exempel alla nya detaljplaner vara digitala och följa den nationella standarden och tillgängliggöras genom Lantmäteriets nationella geodataplattform. Du som deltar får bland annat att få höra hur tre ledande kommuner jobbar praktiskt med detta, säger Sofi Almqvist.

Programmet äger rum 20 september, 28 september, 4 oktober och 11 oktober.

Läs mer och anmäl dig här