Kartor med sammanvägda index för digitala offentliga tjänster och infrastruktur
Sveriges rankning inom digital förvaltning

En sammanställning av fem internationella jämförelser visar att Sveriges digitala förvaltning är bra, men att ett flertal andra länder är bättre. De förändringar som skett sedan DIGG:s förra genomgång av mätningarna pekar också på flera utmaningar för Sveriges del. Undersökningarna antyder bland annat att vi inte tar tillvara på de goda förutsättningar vi har i Sverige, för att utveckla den digitala förvaltningen.

Läs mer om jämförelserna