SGU kartlägger i fält
Ny tjänst visar SGUs kartläggningar

Fältsäsongen är igång och SGUs geologer samlar in geologisk information runt om i landet för samhällets behov. Med hjälp av en ny kartvisare kan du se var SGU kartlägger under 2021.

I SGUs uppdrag ingår både undersökning och kartläggning av geologi i fält. Geologer från SGU samlar in geologisk information från luften, på land samt till sjöss och havs.

De områden som undersöks har inte blivit kartlagda tidigare, eller så saknas aktuell eller efterfrågad geologisk information på dessa platser. De data som samlas in gäller jordarter, bergarter, mineraler, grundvatten och bottenförhållanden i sjöar och hav.

Läs mer om kartvisaren