Linn Kempe, chefsjurist på DIGG
Rättsligt stöd för digitaliseringen av offentlig förvaltning

Det finns ett brett behov av rättsligt stöd bland offentliga aktörer och osäkerheten kring rättsliga frågor är ett av de största hindren för digitalisering, enligt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). En delrapport för DIGGs regeringsuppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering är nu publicerad.

I ett flertal utredningar och rapporter har det konstaterats att det finns en mängd rättsliga utmaningar samt en brist på juridisk kompetens som försvårar offentlig förvaltnings digitalisering. Som respons på detta fick DIGG ett regeringsuppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning gällande digitalisering.

– Det här är ett spännande uppdrag och vi förväntar oss att kunna bidra med en rättslig kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet, säger Linn Kempe, chefsjurist på DIGG.

Den 31 maj redovisade DIGG delrapporten som beskriver behovet av rättsligt stöd i offentlig förvaltning samt i vilken mån behovet tas om hand av andra offentliga aktörer. 

Läs mer om uppdraget och rapporten