Smart Built Environment profilbild rosa skimmer
Mikroutbildning i digitalisering för kommuner

Smart Built Environments projekt Mikrolärande har tillsammans med projektet DigiGrow tagit fram en utbildning som hjälper kommuner att gå från insikt till handling för att fullt ut nyttja digitaliseringens möjligheter. Här kan du få tips och råd om hur din kommun bäst påbörjar, eller fortsätter, digitaliseringsresan.

Ubildningen är tänkt att inspirera och ge tips till personer inom samhällsbyggnadsförvaltningen i en kommun. Den är just nu uppbyggd i fem moduler på totalt 33 minuter. Verktygen och metoderna som tas upp har varit framgångsrika i andra kommuner.

Till utbildningen

Vill du lyssna till en av kommunerna som deltagit i DigiGrows första omgång? Då kan du delta på Arbeta smart inom planering och byggande 2021 där Mikael Brändström berättar om samarbetet mellan olika avdelningar och förvaltningar i arbetet för en digital samhällsbyggnadsprocess i Umeå kommun.