Illustration: kugghjul och nätverk
Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelserna och kommunerna uppmärksammas

Projektet Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser, som finansieras av Smart Built Environment, har nominerats till GötaPriset 2021. Kvalitetsmässan står bakom GötaPriset, som tilldelas Sveriges bästa utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre välfärd.

Christina Gustafsson från Länsstyrelsen Västra Götaland är projektledare för projektet som fick medel i utlysning 7. I projektet utvecklas en plattform för digitaliserad samverkan mellan länsstyrelser och kommuner – PLAZA. Fokus i PLAZA är den tidiga dialogen där man kan identifiera knäckfrågor, bedöma genomförbarheten för ett byggprojekt och slippa förgävesplanering. Plattformen testas nu.

Den färdiga plattformen kommer sedan att överlämnas till länsstyrelsernas gemensamma förvaltningsobjekt för samhällsplanering för framtida förvaltning och implementering i övriga 20 länsstyrelser. Den kommer att integreras med länsstyrelsernas kommande handläggarstöd för detalj- och översiktsplanering, och planeras vara driftsatt i januari 2022.

Du kan läsa mer om projektet i denna informationsfolder