Göteborgs stads digitala översiktsplan
Öppen källkod i Göteborgs nya digitala översiktsplan

Sedan mitten av april är förslag till ny översiktsplan för Göteborg utställd på granskning, och det är första gången det sker helt digitalt. Både text och karta finns i en webbaserad plattform som är lätt att nå för alla med uppkoppling. Öppenhet och tillgänglighet har stått i fokus i projektet.

Den digitala plattformen består av både text och kartor och är utformad för att kunna användas som ett verktyg för stadens tjänstepersoner men också för bransch- och privatpersoner som vill få reda på mer om planerna för framtidens Göteborg. Mycket fokus har lagts på att den ska kunna användas från dator, surfplatta och smarta mobiltelefoner för att göra den lättillgänglig för alla.

– Det har blivit tydligt att det här projektet handlar om tillgänglighet utifrån olika aspekter. Vi har byggt vidare på tillgänglig öppen källkod, arbetat med att tillgänglighetsanpassa innehållet och nu är vårt arbete tillgängligt för alla, säger Kristian Dahlén, projektledare för arbetet med den digitala plattformen, strategiska avdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Översiktsplan i öppen källkod 

Arbetet med den digitala plattformen har drivits som ett projekt parallellt med arbetet med innehållet till den nya översiktsplanen. Grunden bygger på öppen källkod. Det betyder att koden kan laddas ner gratis och licensen tillåter förändringar. Plattformen som används är HAJK – ett utvecklingssamarbete mellan ett 15-tal kommuner och organisationer. Samarbetet har en gemensam utvecklingsplattform där alla intressenter kan hämta ut den kod som krävs för att sätta upp en webbkarta. Kungsbacka är en av de övriga kommunerna i samarbetet. Granskningstiden för deras digitala översiktsplan (som också är gjord i HAJK) tar slut i dagarna och många synpunkter har kommit in.

Det är framför allt möjligheten att presentera mycket text och att få karta och text att samspela på ett bra sätt som arbetet i Göteborg har koncentrerats runt. Förutom att använda HAJK till digitala översiktsplaner så finns det många andra användningsområden där de verktyg och funktioner som nu tagits fram kan vara till stor nytta.

– Det känns extra kul att veta att det vi har utvecklat nu direkt kommer att kunna användas av andra, säger Lina Samor, biträdande projektledare, geodataavdelningen, stadsbyggnadskontoret.

Se förslag till ny översiktsplan för Göteborg

Inspelat webbinarium om HAJK-plattformen

Den 23 april hölls ett webbinarium som djupdyker i plattformen. Webbinariet, som du kan ta del av i efterhand, riktar sig främst till branschen och andra kommuner och har särskilt fokus på tillämpningen som digital översiktsplan. Representanter från Göteborgs stad och Halmstads kommun guidar genom plattformen, dess framtagande och beskriver samarbetet inom HAJK.

Se det inspelade webbinariet Digital plattform för översiktsplan – byggd med HAJK

Om HAJK

  • HAJK är att samarbete mellan kommuner med grund i en GIS-plattform
  • Göteborgs stads digital plattform för översiktsplan använder HAJK-plattformen som grund. Under arbetet har Göteborgs stad tagit fram nya funktioner som menyfunktionen och dokumentfönster
  • Den kod som tagits fram inom projektet används till Göteborgs stads digitala plattform för översiktsplan men har också skickats in till HAJK så att andra kan ta del av den.

Ta del av projektet på GitHub