Smart Built Environment profilbild rosa skimmer
Stor potential för digitala tvillingar enligt förstudie

Det pågår många projekt och initiativ kopplade till digital tvilling i samhällsbyggnadsprocessen, i Sverige och internationellt. Begreppet digital tvilling har potentialen att vara nästa steg i det digitaliserade samhället och har stor potential att vara länken i det så kallade obrutna informationsflödet. Det visar resultatet av en förstudie från ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Resultatet från förstudien Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen sammanfattas i en föreslagen definition samt fyra rekommendationer för fortsatt arbete inom området. Baserat på skrivbordsstudier, workshoppar, referensgrupp och projektgruppsmöten, föreslås följande allmänna definition kompletterad med elva egenskaper:

En digital tvilling är en realistisk, digital representation av något fysiskt. Det som skiljer en digital tvilling från andra digitala modeller är dess koppling till den fysiska tvillingen. (Centre for Digital Built Britain)

Läs om rekommendationerna här

Här hittar du förstudiens slutrapport