Riksdagshuset
Se webbinariet riktat till riksdagsledamöter

Den 16 april fick riksdagsledamöter viktig information på webbinariet Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet. Larry Söder, vice ordförande i Civilutskottet, och Lars Beckman, ledamot i Civilutskottet, stod för inbjudan till webbinariet som genomfördes med hjälp av Geoforum Sverige. Fler beslutsfattare kan nu ta del av det inspelade webbinariet.

Under webbinariet fick riksdagsledamöterna och andra särskilt inbjudna deltagare höra om pågående digitaliseringsarbete i offentlig och privat sektor och vad som krävs för att av vi ska få en digital samhällsbyggnadsprocess och öppna data som stöttar digitaliseringen och innovation i samhället. Talarna – generaldirektörer för ansvariga statliga myndigheter och vd:ar och ordförande för intresseorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn – lyfte behov som det fanns stor samstämmighet kring. För att förverkliga de stora nyttorna krävs bland annat ökat lagarbete, mer resurser för kompetensökning och öppna kvalitetssäkrade geodata och fastighetsdata samt kravställning från staten.

Geoforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt inledde webbinariet tillsammans med BIM Alliance ordförande Svante Hagman. 

Det inspelade webbinariet sprids nu till fler riksdagsledamöter och beslutsfattare som behöver ta del av detta.

Se det inspelade webbinariet här